Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 3 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 3: Sản xuất và tăng trưởng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về sản xuất và tăng trưởng, năng suất và các nhân tố quyết định năng suất, tăng trưởng kinh tế và chính sách công. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.