• Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Chương 9 giúp người học hiểu về "Pháp luật về phá sản". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về phá sản và pháp luật phá sản, thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p apd 31/07/2018 9 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 10 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 10 - ThS. Bùi Huy Tùng

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Khái quát về tranh chấp thương mại và phương thức giải quyết tranh chấp thương mại, thương lượng và hòa giải, trọng tài thương mại, tòa án,....

   134 p apd 31/07/2018 7 0

 • Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 1 - TS. Phạm Trí Hùng

  Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 1 - TS. Phạm Trí Hùng

  Mục tiêu nhằm khái quát khung pháp lý điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp và những vấn đề cơ bản của pháp luật liên quan, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy phạm cơ bản của pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp,....

   50 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 2 - TS. Phạm Trí Hùng

  Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 2 - TS. Phạm Trí Hùng

  Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 2 do TS. Phạm Trí Hùng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về khung pháp lý điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp từ góc độ pháp luật đầu tư, điều chỉnh sáp nhập, mua lại doanh nghiệp...

   50 p apd 31/07/2018 28 0

 • Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 3 - TS. Phạm Trí Hùng

  Bài giảng Pháp luật về sáp nhập, mua lại doanh nghiệp: Chương 3 - TS. Phạm Trí Hùng

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước trong giao dịch sáp nhập, mua lại, các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng trong giao dịch sáp nhập, mua lại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p apd 31/07/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - ĐH Phạm Văn Đồng (Phần 2)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - ĐH Phạm Văn Đồng (Phần 2)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp phần 2 bắt đầu từ chương 6 đến chương 9 cung cấp các kiến thức về chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm và phương pháp lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp,...

   66 p apd 30/06/2018 24 1

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - ĐH Phạm Văn Đồng (Phần 1)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - ĐH Phạm Văn Đồng (Phần 1)

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm những nội dung chính như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp, vốn cố định của doanh nghiệp, vốn lưu động của doanh nghiệp, chi phí sử dụng vốn vay, đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp,...

   145 p apd 30/06/2018 21 1

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ

  Bài giảng Tài chính tiền tệ cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ,...

   167 p apd 30/06/2018 25 1

 • Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp

  Nội dung Bài giảng Thống kê doanh nghiệp được trình bày như: thống kê sản phẩm trong doanh nghiệp, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê lao động, năng suất lao đông và tiền lương trong doanh nghiệp,...

   172 p apd 30/06/2018 23 0

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính

  Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

   78 p apd 30/06/2018 18 1

 • Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính

  Bài giảng Chuyên đề báo cáo tài chính được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm 2 chương được trình bày như sau: Tổng quan về báo cáo tài chính, hệ thống báo cáo tài chính.

   119 p apd 30/06/2018 19 1

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng

  Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng giới thiệu đến các bạn những nội dung như: Tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu, quản trị tồn kho, định vị cơ sở vật chất, thu mua, vận tải,...

   61 p apd 30/06/2018 21 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số