• Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công - Chương 9: Thị trường với thông tin không cân xứng

  Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công - Chương 9: Thị trường với thông tin không cân xứng

  Nội dung chương 9 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Thị trường với thông tin không cân xứng", cụ thể như: Thông tin không hoàn hảo, thông tin bất cân xứng, lựa chọn ngược, rủi ro đạo đức – tâm lý ỷ lại, giải pháp khắc phục tình trạng thông tin bất cân xứng,...

   29 p apd 29/09/2018 3 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công - Chương 10: Ngoại tác và hàng hóa công

  Bài giảng Kinh tế học vi mô dành cho chính sách công - Chương 10: Ngoại tác và hàng hóa công

  Chương 10 giúp người học hiểu về "Ngoại tác và hàng hóa công". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Ngoại tác và hàng hóa công, hiệu quả thị trường, ngoại tác tiêu cực và hiệu quả, lợi ích ngoại tác, nội bộ hóa ngoại tác,...

   42 p apd 29/09/2018 1 0

 • Bài giảng Thuế (2012)

  Bài giảng Thuế (2012)

  Bài giảng Thuế cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về thuế, thuế xuất khẩu - nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, quản lý thu thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p apd 29/09/2018 4 0

 • Ebook Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam - Lê Văn Thủy

  Ebook Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam - Lê Văn Thủy

  Ebook Cẩm nang người tư vấn kinh doanh và đầu tư chứng khoán ở Việt Nam do Lê Văn Thủy biên soạn giúp các bạn nắm được những kiến thức về: tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam, kỹ năng phân tích đầu tư chứng khoán, các giải pháp kỹ thuật "chơi chứng khoán" và một số kinh nghiệm. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Tài chính Ngân...

   338 p apd 27/08/2018 34 0

 • Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 2

  Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook trình bày hệ thống biễu mẫu báo cáo tài chính áp dụng cho đơn vị HCSN ban hành theo quy định số số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3 năm 2004 nhằm giúp cho đơn vị HCNS thực hiện đúng chế độ, đặc biệt là chế độ báo cáo tài chính qua nhiều...

   217 p apd 27/08/2018 36 0

 • Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Ebook 98 sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách cung cấp cho người đọc danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp 9 ban hành theo quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 của Bộ Tài chính và đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 3 năm 2004). Bên cạnh đó, ở phần này tác giả tổng hợp hệ thống hóa dưới sơ đồ kế toán để minh họa...

   112 p apd 27/08/2018 40 0

 • Ebook 315 tình huống kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook 315 tình huống kế toán tài chính: Phần 2 - NXB Thống kê

  Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu cho người đọc các tình huống được sử dụng để xử lý thông tin trong thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh; đầu tư tài chính, quà kinh doanh, hàng hóa, chênh lệch tỷ giá hay nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một...

   183 p apd 27/08/2018 41 0

 • Ebook 315 Tình huống kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook 315 Tình huống kế toán tài chính: Phần 1 - NXB Thống kê

  Cuốn sách 315 Tình huống kế toán tài chính được trình bày theo các phần hành và các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp và theo các tình huống có thể xảy ra. Nội dung cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tham khảo các văn bản mới nhất về kế toán doanh nghiệp được Nhà nước ban hành. Phần 1 của cuốn sách trình bày những nội dung...

   168 p apd 27/08/2018 32 0

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường chứng khoán có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung tài liệu gồm có: Thị trường chứng khoán, chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo!

   92 p apd 27/08/2018 42 0

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng

  Bài giảng Kế toán ngân hàng được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về kế toán ngân hàng, kế toán nghiệp vụ huy động vốn, kế toán nghiệp vụ ngân quỹ và thanh toán không dùng tiền mặt, kế toán nghiệp vụ tín dụng và đầu tư, kế toán nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng,...

   165 p apd 27/08/2018 37 0

 • Bài giảng Kế toán kho bạc

  Bài giảng Kế toán kho bạc

  Bài giảng Kế toán kho bạc cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kế toán kho bạc nhà nước, kế toán ngân sách nhà nước, kế toán trái phiếu chính phủ, kế toán cho vay theo mục đích chỉ định, kế toán tiền gửi tại kho bạc nhà nước,...

   87 p apd 27/08/2018 32 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí, phân tích biến phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân sách, quyết định về vốn đầu tư dài hạn,...

   126 p apd 27/08/2018 43 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số