• Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Nội dung 4 - TS Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Nội dung 4 - TS Nguyễn Thị Thư

  Nội dung trình bày trong vấn đề 4 Hình thái diễn biến của lãi suất thuộc bài giảng kinh tế học tiền tệ nêu cơ chế xác định lãi suất, thị trường trái khoán và lãi suất, cung cầu trái khoán và giá trị trái khoán cân bằng, những nhân tố thay đổi.

   29 p apd 03/11/2014 558 1

 • Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 1 - TS Nguyễn Thị Thư

  Bài giảng Kinh tế học tiền tệ - ngân hàng: Vấn đề 1 - TS Nguyễn Thị Thư

  Nội dung của vấn đề 1 Tổng quan về hệ thống tài chính quốc gia nằm trong bài giảng kinh tế học tiền tệ nhằm giới thiệu chung về môn học, tổng quan về tiền và tổng quan về hệ thống tài chính tiếp đến là trình bày về các trung gian tài chính phi ngân hàng.

   28 p apd 03/11/2014 455 1

 • Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế - ThS. Bùi Huy Tùng

  Bài giảng Luật kinh tế do ThS. Bùi Huy Tùng biên soạn gồm 10 chương. Nội dung được trình bày như sau: tổng quan về luật kinh tế, những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về đầu tư tại Việt Nam,...

   1076 p apd 03/11/2014 589 4

 • Bài giảng Luật kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

  Bài giảng Luật kinh tế - TS. Lê Văn Hưng

  Bài giảng Luật kinh tế do TS Lê Văn Hưng biên soạn có nội dung được trình bày trong 4 chuyên đề. Chuyên đề 1 Luật kinh tế VN trong bối cảnh hội nhập. Chuyên đề 2 Nhà kinh doanh trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. Chuyên đề 3 Doanh nghiệp và tài sản doanh nghiệp. Chuyên đề 4 Tài phán trong kinh doanh. Mời bạn đọc tham khảo.

   122 p apd 03/11/2014 648 1

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - ThS. Nguyễn Xuân Hớng

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - ThS. Nguyễn Xuân Hớng

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô do thạc sĩ Nguyễn Xuân Hớng biên soạn trình bày tổng quan về nền kinh tế học vĩ mô, tổng cầu và chính sách tài khoá, tiền tệ và chính sách tiền tệ, đo lường các biến số kinh tế vĩ mô,… Hãy tham khảo tài liệu này vì nó có ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   109 p apd 03/11/2014 483 1

 • Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Nguyễn Thị Minh

  Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Nguyễn Thị Minh

  Phân tích hồi quy giúp người làm thống kê: thu nhập và tiêu dùng có quan hệ tuơng quan thuận chiều. Nhà kinh tế học: thu nhập tăng thì tiêu dùng tăng, khi các yếu tố khác không đổi. Kinh tế lượng: khi thu nhập tăng 1 đồng thì tiêu dùng tăng bao nhiêu? lượng hóa mối quan hệ phụ thuộc giữa các biến số kinh tế.

   87 p apd 03/11/2014 574 7

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Ths.Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Ths.Hoàng Xuân Bình

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô do Ths.Hoàng Xuân Bình biên soạn, có kết cấu nội dung gồm 6 bài học: Bài 1 Khái quát về kinh tế học vĩ mô, bài 2 Tổng sản phẩm quốc dân & phương pháp xác định, bài 3 Tổng cầu & chính sách tài khoá, bài 4 Tiền tệ và chính sách tiền tệ, bài 5 Lạm phát và thất nghiệp, bài 6 Tăng trưởng kinh tế.

   113 p apd 03/11/2014 1161 5

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Trịnh Thu Thủy

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Trịnh Thu Thủy

  Bài giảng Kinh tế công cộng trình bày những nội dung chính như: khái niệm, đặc điểm tăng trưởng kinh tế, khái niệm, đặc điểm tăng trường kinh tế. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

   271 p apd 03/11/2014 458 1

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Lê Huỳnh Mai

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Lê Huỳnh Mai

  Bài giảng Kinh tế phát triển của ThS. Lê Huỳnh Mai gồm có 7 chương, sẽ giúp các bạn tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các mô hình tăng trưởng kinh tế, các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phúc lợi xã hội và phát triển kinh tế, ngoại thương với phát triển kinh tế,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung môn học.

   287 p apd 03/11/2014 579 4

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - TS. Phan Thị Nhiệm

  Bài giảng Kinh tế phát triển - TS. Phan Thị Nhiệm

  Bài giảng Kinh tế phát triển được biên soạn nhằm giúp các bạn nắm những lý luận về phát triển và phát triển bền vững nền kinh tế, vai trò của các yếu tố nguồn lực với tăng trưởng, kinh tế quốc tế với tăng trưởng kinh tế ở các nước đang phát triển.

   102 p apd 03/11/2014 601 3

 • Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Bài giảng Kinh tế phát triển - ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa

  Mục tiêu của bài giảng Kinh tế phát triển nhằm giúp các bạn phân biệt kinh tế học truyền thống, kinh tế chính trị và kinh tế phát triển và kinh tế phát triển nghiên cứu các vấn đề kinh tế trong sự kết hợp với các vấn đề xã hội như thế nào.

   87 p apd 03/11/2014 551 2

 • Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn - TS Ngô Quang Huân

  Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn - TS Ngô Quang Huân

  Bài giảng Kế hoạch tài chính ngắn hạn của giảng viên TS Ngô Quang Huân trình bày những nội dung như: mục tiêu lập kế hoạch tài chính ngắn hạn, mối liên hệ giữa quyết định tài trợdài hạn và ngắn hạn

   32 p apd 03/11/2014 477 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số