• Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - TS. Phan Thế Công

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 1 - TS. Phan Thế Công

  Mời các bạn cùng tham khảo 'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô' để nắm chi tiết các nội dung mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu kinh tế học vĩ mô; khái niệm, các mục tiêu, các công cụ cơ bản nhất của kinh tế vĩ mô; kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô; các phương pháp và công cụ phân tích các mô hình kinh tế.

   20 p apd 29/05/2021 8 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 2 - ThS. Phạm Xuân Trường

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 2: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản' cách đo lường các chỉ tiêu sản lượng quốc gia như GNP và GDP; các chỉ tiêu về mức giá cả chung; cách đo lường tỷ lệ thất nghiệp trong nền kinh tế; các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản.

   51 p apd 29/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 3 - ThS. Phạm Xuân Trường

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa' giúp người học phân tích được các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế; các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa; các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt Ngân sách Nhà nước.

   69 p apd 29/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 4 - ThS. Phạm Xuân Trường

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ' trình bày vai trò và chức năng của tiền tệ; xác định cung tiền, cầu tiền và trạng thái cân bằng trên thị trường tiền tệ; bản chất, nội dung và cơ chế tác động của chính sách tiền tệ.

   39 p apd 29/05/2021 5 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - TS. Phan Thế Công

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 5 - TS. Phan Thế Công

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 5: Mô hình tổng cầu và tổng cung' cung cấp kiến thức về hệ thống kinh tế vĩ mô được đặc trưng bởi tổng cầu, tổng cung và hộp đen kinh tế vĩ mô; mô hình IS-LM, mô hình AD-AS và vận dụng các mô hình đó vào phân tích kinh tế vĩ mô; phân tích và đánh giá được các cú sốc của tổng cung và tổng cầu trong ngắn hạn và...

   60 p apd 29/05/2021 6 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - TS. Phan Thế Công

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 6 - TS. Phan Thế Công

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 6: Thất nghiệp và lạm phát' trình bày các tác động (tích cực và tiêu cực) của lạm phát và thất nghiệp trong nền kinh tế; giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp ở các nước nói chung và Việt Nam nói riêng.

   37 p apd 29/05/2021 7 0

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - ThS. Phạm Xuân Trường

  Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 7 - ThS. Phạm Xuân Trường

  'Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Bài 7: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở' với mục tiêu giúp người học phân tích được lý thuyết về lợi thế so sánh và xu hướng tự do hóa thương mại quốc tế, các hạn chế thương mại quốc tế; phân tích được cán cân thanh toán quốc tế, tỷ giá hối đoái; tác động của chính sách vĩ mô dưới các hệ thống tỷ giá...

   44 p apd 29/05/2021 4 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 1: Tổng quan về các thị trường và định chế tài chính. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Hệ thống tài chính trong nền kinh tế toàn cầu, cấu trúc của thị trường tài chính, tài sản tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   35 p apd 29/05/2021 4 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 2: Lãi suất

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 2: Lãi suất

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Khái niệm và chức năng của lãi suất, lý thuyết lãi suất dựa trên quỹ có thể cho vay, các lực lượng kinh tế tác động tới lãi suất, dự báo lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   34 p apd 29/05/2021 6 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 3: Cấu trúc của lãi suất

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 3: Cấu trúc của lãi suất

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, cấu trúc thời hạn của lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p apd 29/05/2021 5 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 4: Thị trường tiền tệ

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 4: Thị trường tiền tệ

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường tiền tệ. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản như: Khái niệm và đặc điểm thị trường tài chính, mục đích tham gia thị trường tài chính, các thành phần tham gia thị trường tài chính, tín phiếu kho bạc, lợi suất trên tín phiếu,... Mời các bạn...

   35 p apd 29/05/2021 4 0

 • Bài giảng Định chế tài chính - Chương 5: Thị trường trái phiếu

  Bài giảng Định chế tài chính - Chương 5: Thị trường trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 5: Thị trường trái phiếu. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm trái phiếu, trái phiếu kho bạc, trái phiếu đô thị, khái niệm trái phiếu công ty, đặc trưng của trái phiếu công ty, bán trái phiếu công ty,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   33 p apd 29/05/2021 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số