Vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổng hợp các bài viết, bài nghiên cứu của các giáo sư, tiến sĩ về vai trò của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.