Hội thảo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Tài liệu Hội thảo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam tổng kết lại quá trình diễn ra hội thảo, chương trình hội thảo, nội dung tham dự hội thảo,... Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.