Hội nghị khu vực châu Á trong khuôn khổ chương trình chia sẻ tri thức năm 2013 "Nâng cao hiệu quả và tăng trưởng bền vững"

Hội nghị khu vực châu Á trong khuôn khổ chương trình chia sẻ tri thức năm 2013 'Nâng cao hiệu quả và tăng trưởng bền vững' thảo luận hai nội dung chính: Nâng cao hiệu quả khu vực công, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.