Ebook Kinh tế Trung Quốc - Những rủi ro trung hạn: Phần 2 - NXB Thế giới

Phần 2 ebook gồm các chương: Những thách thức và cơ hội của đô thị hóa kiểu mới đối với tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, rủi ro về nợ công và nợ của chính quyền địa phương từ chiến lược đô thị hóa kiểu mới, những rủi ro từ thị trường bất động sản, những rủi ro từ sự biến đổi về dân số, sự chuyển đổi của thị trường lao động và những vấn đề trung hạn, nghiên cứu về niềm tin xã hội tại vùng Đông Bắc Trung Quốc (khu tự trị diên biên tộc Triều Tiên). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.