• 450 Câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán và tín dụng quốc tế

  450 Câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán và tín dụng quốc tế

  Tài liệu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán và Ngân hàng hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bộ môn Thanh toán và tín dụng quốc tế, sau khi làm các câu hỏi này các bạn sẽ nắm vững kiến thức môn này hơn.

   30 p apd 29/09/2017 99 1

 • 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư

  711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư

  711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư là tài liệu ôn thi môn Quản trị dự án đầu tư gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn sinh viên nắm vững kiến thức môn học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p apd 29/09/2017 102 1

 • Về chính sách chống suy thoái ở Việt Nam hiện nay - Nghiên cứu số 1: Chính sách kích cầu

  Về chính sách chống suy thoái ở Việt Nam hiện nay - Nghiên cứu số 1: Chính sách kích cầu

  Báo cáo này là một phần trong những nỗ lực đầu tiên của chúng tôi trong loạt bài nghiên cứu về các chính sách chống suy thoái hiện nay ở Việt Nam. Chính sách kích cầu được lựa chọn cho việc thảo luận vì tầm quan trọng to lớn của nó. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   32 p apd 30/03/2017 39 1

 • Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế trong quá trình chuyển đổi ở các tỉnh của Việt Nam. Trước tiên tác giả xây dựng một mô hình tăng trưởng tân cổ điển với nhiều loại chi tiêu chính phủ khác nhau, giống như trong các nghiên cứu của Barro (1990) và Devarajan et al (1996). Mô hình cố gắng xác...

   16 p apd 30/03/2017 58 1

 • Những đặc điểm của nợ công ở Việt Nam

  Những đặc điểm của nợ công ở Việt Nam

  Nội dung chính trong bài này gồm có: Sự khác biệt trong cách tính nợ công của Việt Nam và thế giới, những đặc điểm nợ công ở Việt Nam, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   14 p apd 30/03/2017 64 1

 • Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu

  Trong bài thảo luận này gồm có những ý chính sau: Phân tích từ giỏ hàng hoá tính CPI, phân tích mức sống dân cư, phân tích điều chỉnh cấu trúc sản xuất - mô hình bảng I/O, một số nhận xét kết luận và hàm ý chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p apd 30/03/2017 48 1

 • Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Tác động của diễn biến giá dầu tới ngân sách

  Những nội dung chính trong bài thảo luận này gồm có: Biến động trên thị trường dầu thô thế giới, ảnh hưởng của giá dầu thô thế giới tới thu ngân sách Việt Nam năm 2016, tổng kết và các đề xuất chính sách. Mời bạn đọc tham khảo.

   17 p apd 30/03/2017 44 1

 • Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Bài thảo luận chính sách: Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế

  Mục đích của báo cáo này là đánh giá tác động của việc tăng giá điện lên mức sống dân cư và những ảnh hưởng lan toả của nó trong nền kinh tế. Phần đầu xem xét cấu trúc cung-cầu điện năng hiện nay ở nước ta, trên cơ sở đó đưa ra dự báo về tổng nhu cầu điện năng trong những năm tới thông qua mô hình ARIMA.

   41 p apd 30/03/2017 48 1

 • Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Dự báo kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2016-2020

  Bài này gồm có những nội dung chính sau: Đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn 2011-2015, dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016-2020, một số nhận xét và kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p apd 30/03/2017 80 1

 • Sự ảo tưởng về sức mạnh của Trung Quốc

  Sự ảo tưởng về sức mạnh của Trung Quốc

  Hầu hết mọi người cho rằng không gì có thể ngăn cản được sức mạnh khổng lồ của Trung Quốc và thế giới sẽ phải thích nghi với thực tế là người khổng lồ Châu Á này đã trở thành một siêu cường - cũng có lẽ là siêu cường duy nhất. Tất cả bọn họ đều khắc họa một bức tranh về thế kỷ XXI với nhân vật chính là Trung Quốc. Niềm tin...

   18 p apd 30/03/2017 54 1

 • Chính sách cạnh tranh từ góc độ quốc gia đang phát triển

  Chính sách cạnh tranh từ góc độ quốc gia đang phát triển

  Bài viết "Chính sách cạnh tranh từ góc độ quốc gia đang phát triển" gồm có những nội dung chính sau: Cạnh tranh và chính sách cạnh tranh, chính sách cạnh tranh ở các nước đang phát triển, chính sách cạnh tranh ở Việt Nam, khuyến nghị và kết luận. Mời bạn đọc tham khảo.

   55 p apd 30/03/2017 59 1

 • Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Cải cách ruộng đất thời hậu chiến ở Nhật Bản: Kinh nghiệm và các vấn đề

  Mục đích của bài luận này là tìm hiểu các động cơ kinh tế và chính trị của cải cách, các điều kiện cơ bản cho cải cách có thể được tiến hành quyết liệt, và nhận diện ra các vấn đề kinh tế do cải cách quyết liệt tạo ra. Mời các bạn cùng tham khảo.

   39 p apd 30/03/2017 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số