• Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2015)

  Ebook Hệ thống quản lý chất lượng: Các yêu cầu - Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN ISO 9001 : 2015)

  Bản dịch tiếng Việt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này do nhóm chuyên gia TopMan thực hiện nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý và những người quan tâm. Các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng được quy định trong Tiêu chuẩn quốc tế này bổ sung cho các yêu cầu đối với các sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó,...

   54 p apd 30/11/2018 37 0

 • Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Trích đoạn)

  Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Trích đoạn)

  Trích đoạn "Luận giải về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" có kết cấu nội dung gồm hai phần. Phần 1: con đường phát triển của nhân loại nêu ra những giằng co về vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường; khi nhà nước làm thay thị trường; nhà nước phúc lợi ở các nước Bắc Âu; vai trò và bản chất của nhà...

   31 p apd 30/11/2018 40 0

 • ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ

  ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ

  "ASEAN - 40 năm phát triển Khoa học và Công nghệ" do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thu thập và biên soạn nhằm giới thiệu đến quý vị độc giả những thông tin về sự phát triển KH&CN của các nước ASEAN trong 40 năm qua.

   185 p apd 25/08/2018 52 0

 • Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Tài liệu "Cùng người nghèo hoàn thiện chính sách (Tập 1) – Cách tiếp cận, phương pháp và ảnh hưởng" giới thiệu tới người đọc những xu hướng về nghèo, tạo cơ hội cho người nghèo và và hỗ trợ cuộc sống của họ, giảm nguy cơ bị tổn thương,... Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung chi tiết.

   81 p apd 25/08/2018 46 0

 • Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Kỷ yếu Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam

  Hội thảo phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam do tạp chí Hoạt động Khoa học - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cùng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thực hiện với 150 đại biểu cho các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp trong nước và nhiều đại biểu đến từ các nước khác. Tập kỷ yếu hội...

   119 p apd 25/08/2018 50 1

 • Các đề xuất của người nghèo về chính sách (Tập 2) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Các đề xuất của người nghèo về chính sách (Tập 2) – Edwin Shanks, Carrie Turk

  Tài liệu "Các đề xuất của người nghèo về chính sách (Tập 2) – Tổng hợp các kết quả và phát hiện" giới thiệu tới người đọc những kiến nghị chính về: Vai trò và phát triển hạ tầng trong giảm nghèo, khuyển nghị về thâm canh đa dạng hóa nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp, dịch vụ tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nộ dung...

   60 p apd 25/08/2018 56 0

 • Chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế - PGS.TS Bùi Huy Nhượng

  Chuyên đề Hội nhập kinh tế quốc tế - PGS.TS Bùi Huy Nhượng

  Cùng tìm hiểu tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế, can thiệp của chính phủ vào thương mại quốc tế, những nội dung cơ bản cam kết gia nhập WTO của Việt Nam,... được trình bày cụ thể qua chuyên đề: Hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

   93 p apd 25/08/2018 76 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sự - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sự - TS. Nguyễn Hữu Thân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Quản trị nhân sự do TS. Nguyễn Hữu Thân biên soạn giới thiệu đến các bạn những câu hỏi và bài tập liên quan đến quản trị nhân sự nhằm củng cố các kiến thức đã học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   169 p apd 25/08/2018 65 0

 • 450 Câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán và tín dụng quốc tế

  450 Câu hỏi trắc nghiệm Thanh toán và tín dụng quốc tế

  Tài liệu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, kế toán và Ngân hàng hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bộ môn Thanh toán và tín dụng quốc tế, sau khi làm các câu hỏi này các bạn sẽ nắm vững kiến thức môn này hơn.

   30 p apd 29/09/2017 259 1

 • 711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư

  711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư

  711 câu hỏi trắc nghiệm Quản trị dự án đầu tư là tài liệu ôn thi môn Quản trị dự án đầu tư gồm hệ thống câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn sinh viên nắm vững kiến thức môn học hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p apd 29/09/2017 295 1

 • Về chính sách chống suy thoái ở Việt Nam hiện nay - Nghiên cứu số 1: Chính sách kích cầu

  Về chính sách chống suy thoái ở Việt Nam hiện nay - Nghiên cứu số 1: Chính sách kích cầu

  Báo cáo này là một phần trong những nỗ lực đầu tiên của chúng tôi trong loạt bài nghiên cứu về các chính sách chống suy thoái hiện nay ở Việt Nam. Chính sách kích cầu được lựa chọn cho việc thảo luận vì tầm quan trọng to lớn của nó. Mời bạn đọc cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   32 p apd 30/03/2017 96 1

 • Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Phân tích cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

  Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa cơ cấu chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế trong quá trình chuyển đổi ở các tỉnh của Việt Nam. Trước tiên tác giả xây dựng một mô hình tăng trưởng tân cổ điển với nhiều loại chi tiêu chính phủ khác nhau, giống như trong các nghiên cứu của Barro (1990) và Devarajan et al (1996). Mô hình cố gắng xác...

   16 p apd 30/03/2017 119 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số