Tìm hiểu lịch sử tăng trưởng kinh tế thế giới trong 2000 năm

Tăng trưởng kinh tế đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà kinh tế học vì một sự khác biệt nhỏ trong tốc độ tăng trưởng giữa hai quốc gia trong một thời gian dài có thể dẫn đến sự chênh lệch rất lớn về sự thịnh vượng.