Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sứ Vigracera Thanh Trì

Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sứ Vigracera Thanh Trì do sinh viên Đặng Thị Thu Hưởng thực hiện trình bày cơ sở lý luận cơ bản, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sứ Vigracera Thanh Trì.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.