Hỏi - Đáp về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Phần 2

Tài liệu gồm 57 câu hỏi được biên soạn đơn giản, dễ hiểu dưới dạng câu hỏi - trả lời đã bám sát, phản ánh nội dung các điều luật của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao sự hiểu biết của nhân dân về pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của tài liệu được chia sẻ dưới đây.