Hỏi đáp và hướng dẫn xây dựng nông thôn mới - Các chính sách quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc làm 2012: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 tài liệu là các câu hỏi giải đáp các thắc mắc về chính tài liệu quốc gia về nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới và việc làm 2012; hỏi đáp về chủ trương, chính tài liệu xây dựng nông thôn mới 2012. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.