Giáo trình Thị trường tài chính: Phần 1

Giáo trình Thị trường tài chính được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Thị trường tài chính (theo hệ thống tín chỉ) và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này gồm 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung về: Thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối. Mời các bạn cùng tham khảo!