Giáo trình Thẩm định dự án đầu tư khu vực công: Phần 2

Phần 2 giáo trình 'Thẩm định dự án đầu tư khu vực công' trình bày các nội dung: Phân tích kinh tế trong một thị trường biến dạng, phân tích chi phí lợi ích, chi phí cơ hội kinh tế của vốn công, chi phí cơ hội kinh tế của lao động, quản trị rủi ro của dự án, thực hành thẩm định dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.