Giáo trình Khoa học chính sách công

Giáo trình Khoa học chính sách công cung cấp cho các bạn những kiến thức về: khoa học chính sách, phân tích chính sách, hướng tới việc hoàn thiện khoa học chính sách. Với các bạn chuyên ngành Hành chính thì đây là tài liệu hữu ích.