Ebook Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển: Phần 1

Cuốn "Tuyển tập bài viết về hỗ trợ phát triển" bao gồm một số bài viết và bài bình luận của các giáo sư, học giả nổi tiếng thuộc các trường đại học và trung tâm nghiên cứu cứu của Pháp. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.