Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt: Phần 2

Quyển Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt được biên soạn nhằm cung cấp một cách có hệ thống các từ chuyên ngành trong lĩnh vực Ngân hàng theo 3 ngôn ngữ Anh - Trung - Việt. Mỗi mục từ trong sách này, dù là từ đơn hay từ phức, đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Trừ chữ đầu mục từ được viết chữ in hoa, còn lại đều dùng chữ in thường. Chữ viết tắt hay rút gọn của từ đơn hoặc từ phức được để trong dấu ngoặc đơn (), đồng thời chữ viết tắt cũng kê ra toàn thể chữ đầy đủ trong dấu ngoặc đơn (). Mời các bạn cùng tham khảo "Ebook Từ điển Ngân hàng Anh - Trung - Việt: Phần 2" để biết thêm chi tiết.