Ebook Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách 'Quản trị Doanh nghiệp thủy sản (Management of Fisheries Enterprise)' gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức về: Quản trị kỹ thuật-công nghệ trong doanh nghiệp thủy sản; quản trị chất lượng sản phẩm thủy sản; quản trị mua sắm và dự trữ trong doanh nghiệp thủy sản; quản trị chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thủy sản; quản trị tiêu thụ sản phẩm thủy sản; hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp thủy sản. Mời các bạn cùng tham khảo.