Ebook Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nửa thế kỷ xây dựng và phát triển hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - Xã hội" cung cấp cho người đọc các đánh giá hiệu quả hoạt động KHCN & CGCN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh từ 1975-2005. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.