Ebook Hướng dẫn làm kinh tế gia đình phát triển VAC - KS. Nguyễn Duy Khoát

Ebook Hướng dẫn làm kinh tế gia đình phát triển VAC được biên soạn nhằm mục đích giải quyết việc làm, tăng thu nhập, tăng thêm chất lượng dinh dưỡng để cải thiện bữa ăn trong gia đình cũng như góp phần cải tạo và giữ gìn môi trường thiên nhiên xung quanh.