Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 2

Ebook Đổi mới vài nét lớn của một chính sách kinh tế Việt Nam: Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Thành quả của đổi mới, ngân hàng tài chính và các vấn đề liên quan, vài suy nghĩ về giáo dục và đào tạo, một đổi mới được tăng cường và hoàn chỉnh cho thiên niên kỷ mới. Mời các bạn cùng tham khảo.