Ebook Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam: Phần 2

Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam" giới thiệu tới người đọc những thách thức có tính thời đại gồm nguy cơ chưa giàu đã già, FDI và nguy cơ phân hóa kinh tế Việt Nam, thách thức trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, bẫy thu nhập trung bình, trào lưu kinh tế Á Châu và nguy cơ tụt hậu Việt Nam, chiến lược thoát Trung, công nghiệp hóa, thực hiện giấc mơ thành quốc gia thượng đẳng, chủ nghĩa phát triển và mũi đột phá.