Ebook Công nghệ chế biến dầu mỏ - NXB Khoa học và Kỹ thuật

Cùng nắm kiến thức trong ebook 'Công nghệ chế biến dầu mỏ' thông qua việc tìm hiểu nội dung các phần sau: phần 1 dầu khí-nguồn nguyên liệu chứa hydrocacbon quan trọng cho công nghiệp, phần 2 các quá trình chế biến vật lý trong lọc dầu, phần 3 các quá trình chế biến hóa học.