Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2

Ebook Bài tập và bài giải Kế toán Ngân hàng: Phần 2 là phần bài giải mẫu cho một số bài tập để quý bạn đọc đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Đây là tài liệu rất hữu ích cho tất cả các bạn sinh viên quan tâm đến hoạt động kinh doanh ngân hàng cũng như các nhân viên hiện đang làm việc tại các ngân hàng cũng như các công ty tài chính.