Ebook Bài tập Kinh tế vi mô (Tái bản lần 1): Phần 1

Cuốn Bài tập Kinh tế vi mô được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ bạn đọc trong việc luyện tập và đạt được hiệu quả cao trong quá trình nghiên cứu môn học Kinh tế vi mô. Nội dung sách gồm có 9 chương, mỗi chương gồm có các phần tóm tắt lý thuyết trọng tâm, phần câu hỏi trắc nghiệm và bài tập, phần trả lời câu hỏi và đáp án. Sách được chia thành 2 phần ebook, phần 1 gồm có 5 chương, mời các bạn cùng tham khảo.