Bài giảng Tài chính công: Chương 9 - ĐH Thương Mại

Bài giảng Tài chính công: Chương 9 Quản lý tài sản công gồm các nội dung chính được trình bày như sau: những vấn đề cơ bản về tài chính công, quản lý tài sản công. Mời các bạn cùng tham khảo!