Bài giảng Nguyên lý thống kê - Vũ Văn Trung

Bài giảng Nguyên lý thống kê cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề cơ bản của thống kê học; Quá trình nghiên cứu thống kê; Nghiên cứu mức độ của hiện tượng KT-XH; Dãy số thời gian; Chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!