Bài giảng Kinh tế vi mô - Vũ Văn Trung

Bài giảng Kinh tế vi mô cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kinh tế học; Cung và cầu; Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng; Sản xuất và chi phí; Thị trường cạnh tranh hoàn hảo; Thị trường độc quyền hoàn toàn.