Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 1 - Hồ Văn Dũng

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Khái quát về kinh tế học cung cấp cho người học các kiến thức về kinh tế học và các khái niệm cơ bản, khái quát về tính chất của một nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.