Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 4 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 4: Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống tài chính, tiết kiệm và đầu tư trong hệ thống tài khoản quốc gia, thị trường vốn, các chính sách của chính phủ ảnh hưởng đến thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.