Bài giảng Kinh tế vĩ mô 1: Chương 11 - PGS. TS. Phạm Thế Anh

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 11: Một số tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô" đã cung cấp cho người học một số tranh luận chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng trong thế giới thực; giúp sinh viên hiểu được những điểm mạnh và yếu của mỗi đề xuất thay đổi chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.