Bài giảng Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Nội dung chính của Bài giảng Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh được trình bày như sau: Những vấn đề cơ bản trong kinh tế sản xuất, phân tích sản xuất, phân tích lợi nhuận,...Mời các bạn cùng tham khảo!