Bài giảng Bài giảng Chính sách phát triển - Bài 17: Chiếm hữu đất đai và phát triển

Mời các bạn cùng tìm hiểu đất đai đối với nông dân; các quyền đối với đất đai; chính sách đất đai; thực trạng sử dụng đất đai;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 17: Chiếm hữu đất đai và phát triển".