• PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement

  PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement

  PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement là bản tài liệu hội thảo dạng ppt với chủ đề Tổ chức Thương mại Thế giới và Hiệp định Thương mại tự do. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p apd 29/12/2014 573 0

 • Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development

  Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development là tài liệu hội thảo với Học viện Chính sách và Phát triển về chủ đề chính sách tài chính công. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.

   5 p apd 29/12/2014 602 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số