• PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement

  PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement

  PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement là bản tài liệu hội thảo dạng ppt với chủ đề Tổ chức Thương mại Thế giới và Hiệp định Thương mại tự do. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p apd 29/12/2014 554 0

 • Role of Government for Socio-Economic Development

  Role of Government for Socio-Economic Development

  Role of Government for Socio-Economic Development trình bày những vai trò của Chính phủ trong sự phát triển kinh tế - xã hội, bài học kinh nghiệm từ Hàn Quốc. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   1 p apd 29/12/2014 689 0

 • Tài liệu Tập huấn giảng viên nguồn Quản lý tài chính công Minh bạch tài khóa và Quản lý nợ công Quảng Bình, 24-26/07/2013

  Tài liệu Tập huấn giảng viên nguồn Quản lý tài chính công Minh bạch tài khóa và Quản lý nợ công Quảng Bình, 24-26/07/2013

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu tập huấn giảng viên nguồn Quản lý tài chính công Minh bạch tài khóa và Quản lý nợ công Quảng Bình, 24-26/07/2013. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.

   3 p apd 29/12/2014 563 0

 • Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development

  Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Topics in Public Finance workshop with Vietnam Academy for Policy Development là tài liệu hội thảo với Học viện Chính sách và Phát triển về chủ đề chính sách tài chính công. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển.

   5 p apd 29/12/2014 585 0

 • The practical FTA in the Challenging International Trade Era

  The practical FTA in the Challenging International Trade Era

  Tài liệu The practical FTA in the Challenging International Trade Era - Necessary Preparation for the Goverment and Enterprises in Vietnam hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   2 p apd 29/12/2014 395 0

 • Stages of Diversification

  Stages of Diversification

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Stages of Diversification sau đây về các giai đoạn đa dạng hóa. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p apd 29/12/2014 349 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số