• Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN -------o0o------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN BENCO VIỆT NAM Giáo viên hướng dẫn : Th.S Trần Thị Ninh Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Linh Mã sinh viên : 5083101279 Khóa :8 Ngành : Kinh tế Chuyên ngành : Đầu tư Hà Nội, năm 2021 LỜI...

   76 p apd 28/10/2021 26 0

 • Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ---------- KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) - CHI NHÁNH LÁNG HẠ Giáo viên hƣớng dẫn : TS Lê Thị Nhung Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Thanh Hiền Mã sinh viên : 5083101220 Lớp : Đầu tƣ 8A Khoa : Kinh...

   72 p apd 28/10/2021 24 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số