PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement

PT slides from workshop and seminars: World Trade Organization & Free Trade Agreement là bản tài liệu hội thảo dạng ppt với chủ đề Tổ chức Thương mại Thế giới và Hiệp định Thương mại tự do. Tài liệu hiện đang được lưu trữ tại Thư viện Trường Học viện Chính sách và Phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.