Kỹ thuật chơi Billiards - NXB Thề dục Thể thao

Kỹ thuật chơi billiards trình bày những vấn đề cơ bản; tình huống, phương pháp luyện tập, các bí quyết cơ bản, phương pháp định vị, luật chơi và những thế bi yêu thích cũng như các bí quyết dành chiến thắng...của Pool - billiards lỗ và billiards ba băng. Chúc các bạn thành công.