Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hưng Thịnh

Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hưng Thịnh do sinh viên Phạm Thị Hạnh thực hiện trình bày cơ sở lý luận cơ bản, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Hưng Thịnh.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.