Khóa luận tốt nghiệp: đBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

đBỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI NGỌC SƠN
Giáo viên hướng dẫn :Ths.Nguyễn Thành Đô
Sinh viên thực hiện

: Hoàng Thị Thu

Mã sinh viên

: 5083101187

Khóa

: K8

Ngành

: Kinh tế

Chuyên ngành

: Kế hoạch phát triển

Hà Nội, năm 2021

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển em đã học
hỏi được rất nhiều kiến thức từ thầy cô bạn bè truyền đạt. Từ tiếp thu kiến thức
chuyên môn chuyên ngành đến những kiến thức thực tế. Nhờ thầy cô tạo điều
kiện cho đi thực tập lần này chúng em có cơ hội vận dụng môn đã học làm tốt
báo cáo lần này. Thực tập giúp chúng em tiếp cận thực tế
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.