Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ NGÂN HÀNG: TRƯỜNG HỢP NGÂN
HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG II
Giảng viên hướng dẫn : TS. Lưu Minh Đức
Sinh viên thực hiện

: Đồng Thị Hà

Mã sinh viên

: 5083101110

Khóa

:8

Ngành

: Kinh tế phát triển

Chuyên ngành

: Kế hoạch phát triển

Hà Nội, năm 2021

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong Học
viện chính sách và phát triển nói chung và khoa Kinh tế phát triển nói riêng đã
tận tình truyền đạt kiến thức cho em trong những năm học vừa qua, giúp em
hiểu được nhiều kiến thức quan trọng, vận dụng các kiến thức học được vào
cuộc sống và cho chuyên đề này.
Em
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.