Khóa luận tốt nghiệp: BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯHỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
-------o0o-------

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
TẠI CÔNG TY TNHH NỘI THẤT HOÀNG VŨ

Giáo viên hướng dẫn

: Ts. Tô Trọng Hùng
:Ths. Phan Lê Nga

Sinh viên thực hiện

: Đào Thị Dinh

Mã sinh viên

: 5083101153

Khóa

:8

Ngành

: Kinh tế phát triển

Chuyên ngành

: Kế hoạch phát triển

Hà Nội, năm 2020
i

LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thành được bài khóa luận tốt nghiệp em không thể không cảm
ơn sự giúp đỡ rất nhiệt tình, tâm huyết từ thầy Tô Trọng Hùng và cô Phan Lê Nga
và các anh chị làm việc tại công ty TNHH Nội Thất Hoàng Vũ.
Đầu tiên em xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình tới thầy Tô Trọng Hùng và
cô Phan Lê Nga đã dành thời gian hướng dẫn ,chia sẻ , truyền
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.