Ebook Từ điển Anh-Việt (English Vietnamese Dictionary): Phần 1 - Viện Ngôn ngữ học

Ngoài 93 ngàn mục từ chính, cuốn "Từ điển Anh-Việt" do Viện Ngôn ngữ học biên soạn sau đây còn chọn và đối dịch sang tiếng Việt hơn 50 ngàn tổ hợp từ, thành ngữ, tục ngữ, quán ngữ và hơn 60 ngàn câu tiếng Anh khác, tổng cộng trên 200 ngàn đơn vị đối dịch. Đây là một ưu thế lớn khiến cho cuốn sách trở thành một kho từ vựng tiếng Anh hiện đại, phong phú và đa dạng. Sách gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 sau đây.