Ebook Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hiện tượng mơ hồ trong tiếng Việt và tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mơ hồ cú pháp với ngữ pháp tạo sinh và ngữ pháp cách, mơ hồ gắn kết, mơ hồ phân tích, mơ hồ chuyển dịch, các phương thức làm mất mơ hồ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.