Bài tập trắc nghiệm về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo 'Bài tập trắc nghiệm về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh' để nắm bắt một số thông tin cơ bản về chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh. Tài liệu gồm có 20 bài tập với mỗi 1 bài tập bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm để các bạn tiện tham khảo.