Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 9 - Đào Kiến Quốc

Bài giảng 'Quản trị dự án phần mềm - Bài 9: Giai đoạn vận hành' trình bày mục tiêu vận hành phần mềm, vận hành phần mềm, bảo trì phần mềm, mở rộng phần mềm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.