Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 7 - Đào Kiến Quốc

Bài giảng 'Quản trị dự án phần mềm - Bài 7: Giai đoạn kiểm thử chấp nhận' cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm thử chấp nhận, vai trò của người quản lý, các công việc cần thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.