Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 6 - Đào Kiến Quốc

Bài giảng 'Quản trị dự án phần mềm - Bài 6: Giai đoạn thực hiện' cung cấp cho người học các kiến thức: Các công việc và các tài liệu trong giai đoạn thực hiện, quản lý lập trình, chuẩn bị trước khi vào lập trình, quản lý mua sắm,... Mời các bạn cùng tham khảo.