Bài giảng Quản trị dự án phần mềm: Bài 5 - Đào Kiến Quốc

Bài giảng 'Quản trị dự án phần mềm - Bài 5: Giai đoạn thiết kế' trình bày mục tiêu của giai đoạn thiết kế, các công việc cần thực hiện, tài liệu đặc tả thiết, chấp nhận dự án, ước lượng tinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.